ASM Gruplandırma?

STANDART

D Grubu

C Grubu

B Grubu

A Grubu

1

Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.

+

+

2

Muayene odası asgari 14 m 2 ‘dir.

+

3

Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır.

+

+

+

+

4

Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m 2 ‘dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m 2 ilave edilir).

+

+

+

+

5

Aile sağlığı merkezinde en az 10 m 2 ‘lik müstakil bir “aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası” oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir “aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası” planlanır ).

+

+

+

*

6

Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m 2 ‘lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir “gebe izlem ve aile planlaması odası” planlanır).

+

+

*

7

Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmakta ve kayıtları elektronik ortamda tutulmaktadır.

+

+

8

Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m 2 ’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar ve benzerleri) bulunmaktadır.

+

9

Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır.

+

10

Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.

+

+

+

+

11

Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).

+

+

+

12

Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 11 nci satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır.

+

13

Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır.

+

+

14

Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmaktadır.

+

15

Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır.

+

+

+

+

16

Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.

+